SSP
 
Om SSP

SSP samarbejder med en række faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Sorø.

 

SSP Ung Sorø er et lokalt samarbejde mellem Børne- og Familieforvaltningen og Syd- og Vestsjællands Politikreds. Mere håndgribeligt er det et samarbejde mellem Sorø Kommunes skoler, Socialforvaltning og politiet.

 

SSP's mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10-18 år og begrænse antallet af unge i alderen 10-18 år, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder SSP mod sammen med skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk, socialarbejdere, medarbejdere fra kulturinstitutioner m.fl. i Sorø Kommune for at nå.

 
SSP Indsatstyper

SSP arbejder ud fra tre forskellige indsatstyper:

 

Individorienterede indsatser 

 • Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 10-18 år, der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet
 • Støtte til unge, som vi selv er opsøgende i forhold til
 • Støtte til unge visiteret gennem Børne og Familieforvaltningen
 • NADA behandling til unge, der har kontakt til SSP via sag hos Børne og Familieforvaltningen eller gadearbejde

Indsatser for grupper

 • Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 10-18 år 
 • Vi har på projektbasis oprettet PigeRum, der er et kriminalpræventivt tiltag for piger, der er risikovillige
 • Vi arbejder sammen med distriktsrådgiverne om at lave Forældregrupper til teenagere, der er risikovillige
 • Samarbejde med Ungdomsklubben om hold, hvor der er en SSPér tilknyttet

Generelle indsatser

 • Deltagelse i Forenings- og kommunale arrangementer i Sorø
 • Kommunal oplysende indsats for bredere grupper af unge i alderen 10-18 år
  • SSPs læseplan gennemføres valgbar og obligatorisk undervisning
   • Obligatorisk undervisning
   • 3. klasse undervisning og forældremøde om Sociale medier
   • 5. klasse undervisning og forældremøde om Social pejling
   • 7. klasse undervisning og forældremøde om Alkohol

 Senest opdateret 04.03.2019 15:22 af CALE