SSP samarbejde med skolerne
 

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi 

 • Vi er et tværfagligt samarbejde, der forsøger at sikre at samtlige unge i Sorø får de bedste livsvilkår i et sundt og godt netværk uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel.
  • Netop mistrivsel er noget vi kan hjælpe med allerede i indskoling og begyndelsen af mellemtrinet.

 

 • Formål og begrundelse
  • Skolerne i Sorø ønsker at give alle elever, forældre, lærere og/eller andre, der har interesse eller part i en konkret problemstilling mulighed for råd og vejledning i forhold til elevers situation, der har kriminalitetsforebyggende sigte.

 

 • SSP har fire tilbud på skolerne i Sorø Kommune
  • Åben Anonym rådgivning
  • SSP samarbejde med en SSP – kontakt på skolen
  • Informations- og forebyggelsesmøder
  • Forebyggende undervisning og gennemførelse af trivselsforløb i klasser.

 

Åben anonym rådgivning

SSP tilbyder åben anonym rådgivning til elever, forældre eller ansatte i form af råd og vejledning, ved personligt fremmøde eller telefonisk.

Aktuelle temaer kan være: ulovligt fravær fra skolen, mistrivsel, truende adfærd, vold, billeder på sociale medier, misbrug og kriminalitetsforebyggelse.

 

Der kan laves notat af åben anonym rådgivning. Dette afhænger af sagens indhold og problemstilling. Det aftales indledningsvis om der foretages notat.

 

SSP samarbejde

SSP samarbejdet på skolerne varetages af SSP-konsulenten, der er tilknyttet skolen og skolens SSP-lærer. Disse to har en planlagt mødedag pr uge. Derudover vil der kunne indkaldes andre relevante fagpersoner, afhængigt af behov. Disse kan være socialrådgiver, distriktsrådgiveren, repræsentanter fra skoleledelsen, sundhedsplejersken, skolepsykolog eller UU-vejleder.

 

Samarbejdets rammer

Elever, forældre, lærer og/eller andre, der har interesse eller part i en konkret problemstilling vedr. en elev/elever, kan rette henvendelse til ledelsen eller SSP læreren og fremlægge deres bekymring. Skolen vurderer om der er brug for en samtale med SSP, der herefter indvies i problemstillingen enten ved direkte henvendelse fra SSP-lærer eller til den førstkommende SSP møde på skolen.

 

Informations- og forebyggelsesmøder

SSP tilbyder sig som undervisere til elev-, forældre – eller personalemøder i områder med kriminalitets forebyggende sigte.

SSP har lavet en læseplan, der har temaer, som skal gennemføres på samtlige skoler samt oplæg der tilbydes som supplement til det obligatoriske. Oplæggene dækker blandt andet de timeløse fag som Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.



Senest opdateret 28.11.2017 09:37 af MENI