PigeRum Logo

PigeRum er et tilbud under Ung Sorøs Ungekonsulenter, for piger i alderen 12-18 år.

Da støttekontaktopgaver oftest foregår en til en med den unge, har der længe været et ønske internt om at arbejde relationelt med pigerne i en større gruppe. Ligesom vi på skolerne til tider møder piger, der har behov for voksne at tale med.

PigeRum er et relationelt ”rum” for piger, i hvilket der arbejdes omkring aktiviteter, for at give pigerne mulighed for på sigt at danne gode og sunde relationer.

Det socialpædagogiske foregår i selve aktiviteten og ikke som direkte samtaler. PigeRum er pt placeret i et lokale på Rådhusvej 13, Sorø, hvor vi mødes hver tirsdag fra 16.00 – 20.00.

PigeRums mål er at hjælpe pigerne til at bliver erklæret uddannelsesparate, at pigerne får et bedre selvbillede og klæde pigerne på til at træffe gode og sunde livsvalg.

 

Baggrund og ide

Ung Sorø mener, at udbyttet ved et relationelt tilbud til piger vil mindske behovet for støttetimer og samtidig give mulighed for, at Ungekonsulenterne kan danne relationer til en bredere målgruppe.

Ideen ved det relationelle arbejde i den bredere målgruppe er, at der på sigt vil være færre piger, der er i mistrivsel, indgår i kriminelle miljøer eller kommer i misbrug.

Erfaringer fra Pigegruppens Assistentprojekt viser, at piger, der arbejdes pædagogisk med i et relationelt samvær om det fælles tredje, vil kunne ændre deres livssituation i en positiv retning, og være i stand til at træffe gode og sunde valg.

Pigerne, der kommer i PigeRum har blandt andet svage eller manglende kontakter til voksne, på skolen eller hjemme. Det er piger, der har svært ved at se sig selv i et positivt lys eller som ønsker at være i et positivt fællesskab med voksne, men som ikke er voksenstyret.

 
Linkliste
Artikler publiceret på nettet.
Reception - 1 års dag i PigeRum
 
1 af 9
reception 9
Timer: 
Græskarsuppe med tilbehør
 
1 af 7
Græskarsuppe
Timer: 
 
1 af 5
14264825_1589966361309914_1287911143766567197_n[1]
Timer: 
Billeder fra Mette Maries Køkken
PigeRum i Mette Maries Køkken uge 9/ 10 2017
 
1 af 10
16864263_1663773877262495_9071266578865032169_n
Timer: 


Senest opdateret 04.03.2019 15:21 af CALE