Gå til sideindhold
 

Bestyrelsen

Ung Sorø ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. I bestyrelsen skal der være repræsentanter for kommunalbestyrelsen, organistionerne, medarbejderne i ungdomsskolen og elever i ungdomsskolen.

 

Følgende medlemmer er herefter medlem af bestyrelsen:

Udpeget af kommunalbestyrelsen

Udpeget af kommunalbestrelsen

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant

Medlem udpeget af organisationer

Medlem udpeget af organisationer

Elev i Ung Sorø

Elev i Ung Sorø

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand og politisk udpeget:

Edris Qasimi

kontaktes på 53 35 72 89 eller på e-mail: qasimiedris@gmail.com

 

Politisk udpegede:

Karsten Hallø Jürs (Stenlille), bestyrelsesmedlem

 

Søren Sørensen (Ruds Vedby) bestyrelsessuppleant

Thomas Fabricius, bestyrelsessuppleant

 

Fra organisationerne:

Dorte T. Andersen, BUPL, bestyrelsesmedlem

Asger Boesen, formand for SUP, bestyrelsesmedlem

 

Amalie Sørensen, SUP, bestyrelsessuppleant

Jens Toft, Uddannelsesforbundet, bestyrelsessuppleant

 

De Unge:

Erica Charbon, Frederiksberg Skole

Cassandra Alsing Nielsen, Ruds Vedby Skole

 

Medarbejderrepræsentanter:

Ida Damkjær Jensen

Carsten Haugaard Witt

 

Sekretær for bestyrelsen:

Anne K. RaaholtSenest opdateret 22.12.2023 15:32 af ANRA