Bestyrelsen
 

Ung Sorø ledes af en bestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I bestyrelsen skal der være repræsentanter for kommunalbestyrelsen, arbejdsmarkedes parter, medarbejderne i ungdomsskolen og eleverne i ungdomsskolen.

 

Følgende medlemmer er herefter medlemd af bestyrelsen:

Byrådsudpeget

Byrådsudpeget

Medlem valgt blandt timelønnet personale

Medlem valgt blandt månedslønnet personale

Medlem udpeget de De faglige Organisationer

Medlem udpeget af arbejdsgiver organisationerne

Medlem udpeget af SSP udvalget

Unge repræsentant fra Ungerådet*

Unge repræsentant fra Ungerådet*

 

* Et forum for de unge i Ung Sorø, der skal erstatte det nuværende elevråd.Senest opdateret 30.01.2017 15:22 af CALE