Bestyrelsen
 
Ung Sorø ledes af en bestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. I bestyrelsen skal der være repræsentanter for kommunalbestyrelsen, arbejdsmarkedes parter, medarbejderne i ungdomsskolen og eleverne i ungdomsskolen.
 
Følgende medlemmer er herefter medlemd af bestyrelsen:
Byrådsudpeget
Byrådsudpeget
Medlem valgt blandt timelønnet personale
Medlem valgt blandt månedslønnet personale
Medlem udpeget de De faglige Organisationer
Medlem udpeget af arbejdsgiver organisationerne
Medlem udpeget af SSP udvalget
Unge repræsentant fra Ungerådet*
Unge repræsentant fra Ungerådet*
 
* Et forum for de unge i Ung Sorø, der skal erstatte det nuværende elevråd.


Senest opdateret 30.01.2017 15:22 af CALE