Gå til sideindhold
 

Vilkår og regler

Medlemsvilkår

Uddannelsessteder, skoler og institutioner tilmelder sig og betaler et fast beløb pr. skoleår for medlemskab. Beløbet giver adgang til fri benyttelse af udstyret når det er ledigt i bookingsystemet.

Ansvar og forpligtigelser

Grej, udstyr og andet materiel, der udlånes fra Grejbank Sorø, må ikke anvendes til kommercielle formål.

Ligeledes må grej, udstyr og andet materiel under ingen omstændigheder udlånes til tredje part eller private formål og brug. Dette betragtes som brud på låneaftalen og låner stilles til ansvar for denne handling.

 

Grejbanken gør opmærksom på, at ved lån af udstyr, til aktiviteter som ikke udførers i kommunal sammenhæng, skal låner selv sørge for at have en ansvarsforsikring som dækker i tilfælde af skader eller ulykker.

Låner forpligter sig til at sikre, at alle aktiviteter, hvor udstyr fra Grejbank Sorø indgår, afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med den nødvendige agtpågivenhed. Vejledninger til udstyr medfølger og der afsættes tid til gennemgang af disse ved udlevering.

 

Grejbank Sorø fører løbende tilsyn med, at udstyr til udlån i Grejbanken er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Låner er imidlertid forpligtet til selv at tjekke, at der ikke er fejl og mangler på udstyret ved udlånsperiodens begyndelse og i så fald gøre Grejbanken opmærksom på dette, så forholdet kan udbedres.Senest opdateret 08.07.2024 13:46 af IDDJ