Social kapital 7. - 9. klasse
 

I dette dokument kan I se beregningerne vedrørende social kapital for de 7.-9. klasser, der har deltaget i Ungeprofilundersøgelsen 2016 i Sorø kommune.

 

Social kapital er udregnet på baggrund af elevernes besvarelse af spørgsmålene i temaet Dine relationer (SSP-del) spørgsmål 104-111 og drejer sig om i hvilken udstrækning de unge hjælper og støtter hinanden.

 

Social kapital i en skoleklasse er interessant, da man ved, at det har stor betydning for elevernes skolepræstationer, skoletrivsel, almene velbefindende, sundhedsadfærd og risikoadfærd.

 
 


Senest opdateret 06.02.2017 12:09 af CALE